Tuesday, January 3, 2012

TRADESMAN TINGKAT II JABATAN-JABATAN KERAJAAN (BIL IKLAN: 52/12/11 (SPA/BMI))

TRADESMAN TINGKAT II
 JABATAN-JABATAN KERAJAAN
 F.3-4 EB.5 ($550 - $700 SEBULAN)
KELAYAKAN MINIMUM:

1. a) Lulus Penilaian Menengah Bawah (PMB) atau kelulusan sebanding.
ATAU

b) BDTVEC  National Trade Certificate Grade 3 (NTC3) /  National Vocational Certificate atau sebanding dalam bidang bersesuaian.

ATAU

c) Sedang berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji F.1 tidak kurang dari 3 tahun.
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TRADESMAN TINGKAT II:
 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
 1. Menerima aduan, memeriksa dan membuat laporan pada aduan-aduan kerosakan bangunan-bangunan.
2. Menyukat dan mencatat kerosakan bagi keperluan kerja pembaikan.
 3. Membantu penyediaan dokumen sebutharga dan tawaran.
 4. Membantu pengawasan kerja-kerja pemeliharaan bangunan.
 5. Membantu menyelaras keperluan kerja pemeliharaan bangunan-bangunan dan perkhidmatan-perkhidmatan bersama Jabatan-Jabatan, Penghuni / Pelanggan dan Kontraktor-Kontraktor berkenaan.
6. Membantu melaksanakan proses ‘Laporan siap Kerja’ dan menyediaaan dokumen pembayaran.
7. Membantu membuat dan menyediakan ‘inventory ‘ hartanah. 8. Melaksanakan apa jua tugas yang diarahkan oleh Ketua Unit dan pihak atasan dari semasa ke semasa.
JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
1. Membuat pengawasan, memantau projek-projek infrastruktur yang sedang berjalan.
2. Menyediakan lukisan teknikal  bangunan dan kejuruteraan awam menggunakan pengisian komputer.
3. Menyediakan dan menghadapkan laporan bulanan kepada Ketua Unit.
4. Menjalankan apa jua arahan yang diberikan oleh pengawas atasan dari semasa ke semasa.


More Info

No comments:

Post a Comment